تاریخ اکران: 1372/09/17
کارگردان: کیومرث پوراحمد

«مجید»(مهدی باقربیگی) یک فیلم هشت میلی متری می سازد که صحنه‌های آن تاریک است. برای تکرار صحنه‌های آن به پول زیادی نیاز است. مجید با کار عملگی پول تهیه می‌کند اما در رودربایستی با «آقای کیوان»(جهانبخش سلطانی) پولش را از دست می دهد. مجید برای بازگرفتن پولش با شرم به هر دری می زند.

«مجید»(مهدی باقربیگی) یک فیلم هشت میلی متری می سازد که صحنه‌های آن تاریک است. برای تکرار صحنه‌های آن به پول زیادی نیاز است. مجید با کار عملگی پول تهیه می‌کند اما در رودربایستی با «آقای کیوان»(جهانبخش سلطانی) پولش را از دست می دهد. مجید برای بازگرفتن پولش با شرم به هر دری می زند.

جوایز شرم
جوایز شرم
جوایز شرم
شرم در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم شرم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

«مجید»(مهدی باقربیگی) یک فیلم هشت میلی متری می سازد که صحنه‌های آن تاریک است. برای تکرار صحنه‌های آن به پول زیادی نیاز است. مجید با کار عملگی پول تهیه می‌کند اما در رودربایستی با «آقای کیوان»(جهانبخش سلطانی) پولش را از دست می دهد. مجید برای بازگرفتن پولش با شرم به هر دری می زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شرم