راز خنجر (1372)

91 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/07/14

دو دوست به نام های«مرگن» و «یاغمر» قرار است با خواهرهای یکدیگر ازدواج کنند اما مادرمرگن تا روشن شدن راز قتل شوهرش«قربان آقا» با این وصلت موافق نیست. قرار می‌شود برای حل این مساله به دنبال «استادآقا» نوازنده‌ی پیر ترکمن بروند تا شاید او بتواند این مشکل را حل کند. همه‌چیز به خوبی حل می‌شود تا این که در مراسم جشن عروسی بنا به وصیت پدر یاغمر استاد آقا با نواختن دوتار راز قتل را برملا می‌کند ومراسم به هم می خورد. تمام این وقایع از زبان و ذهن استادآقا نقل می‌شود.

دو دوست به نام های«مرگن» و «یاغمر» قرار است با خواهرهای یکدیگر ازدواج کنند اما مادرمرگن تا روشن شدن راز قتل شوهرش«قربان آقا» با این وصلت موافق نیست. قرار می‌شود برای حل این مساله به دنبال «استادآقا» نوازنده‌ی پیر ترکمن بروند تا شاید او بتواند این مشکل را حل کند. همه‌چیز به خوبی حل می‌شود تا این که در مراسم جشن عروسی بنا به وصیت پدر یاغمر استاد آقا با نواختن دوتار راز قتل را برملا می‌کند ومراسم به هم می خورد. تمام این وقایع از زبان و ذهن استادآقا نقل می‌شود.

جوایز راز خنجر
جوایز راز خنجر
جوایز راز خنجر
راز خنجر در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم راز خنجر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

دو دوست به نام های«مرگن» و «یاغمر» قرار است با خواهرهای یکدیگر ازدواج کنند اما مادرمرگن تا روشن شدن راز قتل شوهرش«قربان آقا» با این وصلت موافق نیست. قرار می‌شود برای حل این مساله به دنبال «استادآقا» نوازنده‌ی پیر ترکمن بروند تا شاید او بتواند این مشکل را حل کند. همه‌چیز به خوبی حل می‌شود تا این که در مراسم جشن عروسی بنا به وصیت پدر یاغمر استاد آقا با نواختن دوتار راز قتل را برملا می‌کند ومراسم به هم می خورد. تمام این وقایع از زبان و ذهن استادآقا نقل می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل راز خنجر