مسافران دره انار (1370)

80 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1370/11/12

اهالی روستایی در اطراف مغان، هر سال پاییز برای درو کردن مزارع پنبه به روستای پارس آباد کوچ می‌کنند. اما این‌بار با خبر دیرهنگام فوجاحسن روستایی کهن‌سال برای رسیدن فصل دروی پنبه، روستاییان سفری دشوار را آغاز می‌کنند. این در حالی‌ست که آن‌ها نمی‌دانند چه دسیسه‌ای در انتظارشان است.

اهالی روستایی در اطراف مغان، هر سال پاییز برای درو کردن مزارع پنبه به روستای پارس آباد کوچ می‌کنند. اما این‌بار با خبر دیرهنگام فوجاحسن روستایی کهن‌سال برای رسیدن فصل دروی پنبه، روستاییان سفری دشوار را آغاز می‌کنند. این در حالی‌ست که آن‌ها نمی‌دانند چه دسیسه‌ای در انتظارشان است.

سایر اطلاعات فیلم مسافران دره انار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

اهالی روستایی در اطراف مغان، هر سال پاییز برای درو کردن مزارع پنبه به روستای پارس آباد کوچ می‌کنند. اما این‌بار با خبر دیرهنگام فوجاحسن روستایی کهن‌سال برای رسیدن فصل دروی پنبه، روستاییان سفری دشوار را آغاز می‌کنند. این در حالی‌ست که آن‌ها نمی‌دانند چه دسیسه‌ای در انتظارشان است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مسافران دره انار

آخرین مشارکت های کاربران