تاریخ اکران: 1329/10/06
کارگردان: اسماعیل کوشان

مریم که توسط جوان شهری فریب خورده از ترس رسوایی از روستا فرار می‌کند و در شهر با خوانندگی به شهرت مي‌رسد. نامزدش «احمد» همه جا در تعقیب اوست. سرنوشت مریم و احمد و جوان شهری را رودرروی هم قرار می‌دهد.

مریم که توسط جوان شهری فریب خورده از ترس رسوایی از روستا فرار می‌کند و در شهر با خوانندگی به شهرت مي‌رسد. نامزدش «احمد» همه جا در تعقیب اوست. سرنوشت مریم و احمد و جوان شهری را رودرروی هم قرار می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم شرمسار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

مریم که توسط جوان شهری فریب خورده از ترس رسوایی از روستا فرار می‌کند و در شهر با خوانندگی به شهرت مي‌رسد. نامزدش «احمد» همه جا در تعقیب اوست. سرنوشت مریم و احمد و جوان شهری را رودرروی هم قرار می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شرمسار