هتل کارتن (1376)

107 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/06/08
کارگردان: سیروس الوند

«سعید»(امین حیایی) پس از مردود شدن در کنکور دچار سرخوردگی شده و از خانه می گریزد. پدرش«بهرام ادیب»(احمد نجفی) قهرمان سابق والیبال، که برای بردن او، از آمریکا به ایران بازگشته به سراغ همسرش«هما»(بی تا فرهی) می رود. آن ها برای یافتن سعید سفری را در شهر آغاز می کنند.

«سعید»(امین حیایی) پس از مردود شدن در کنکور دچار سرخوردگی شده و از خانه می گریزد. پدرش«بهرام ادیب»(احمد نجفی) قهرمان سابق والیبال، که برای بردن او، از آمریکا به ایران بازگشته به سراغ همسرش«هما»(بی تا فرهی) می رود. آن ها برای یافتن سعید سفری را در شهر آغاز می کنند.

جوایز هتل کارتن
جوایز هتل کارتن
جوایز هتل کارتن
هتل کارتن در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم هتل کارتن

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

107 دقیقه

داستان

«سعید»(امین حیایی) پس از مردود شدن در کنکور دچار سرخوردگی شده و از خانه می گریزد. پدرش«بهرام ادیب»(احمد نجفی) قهرمان سابق والیبال، که برای بردن او، از آمریکا به ایران بازگشته به سراغ همسرش«هما»(بی تا فرهی) می رود. آن ها برای یافتن سعید سفری را در شهر آغاز می کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هتل کارتن