مهرگیاه (1354)

105 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1354/02/02
کارگردان: فریدون گله

فیلمی به کارگردانی فریدون گله كه به گفته بسياري از منتقدان، ادعا ‏ نامه ‏ای برضد شبه مدرنيسم و اعتراض به وضعيت جامعه آن بُرهه بود. فیلم اینگونه روایت می شود. علی (علی نصیریان) زمینی موروثی دارد که به دست خاله اش غصب شده است. او که از طریق گل فروشی امرارمعاش می کند، شبی در کنار جاده، زنی به نام مهری (پوری بنایی) را می بیند که از دست عده ای می گریزد. مهری سوار اتومبیل علی می شود و دوستیه عمیقی بین آن دو شکل می گیرد. اما روزی مهری برای دیدن مادربزرگش وارد خانه ای می شود و باز نمی گردد. علی به دنبال او وارد خانه و با صحنه ی عجیبی روبرو می شود.

فیلمی به کارگردانی فریدون گله كه به گفته بسياري از منتقدان، ادعا ‏ نامه ‏ای برضد شبه مدرنيسم و اعتراض به وضعيت جامعه آن بُرهه بود. فیلم اینگونه روایت می شود. علی (علی نصیریان) زمینی موروثی دارد که به دست خاله اش غصب شده است. او که از طریق گل فروشی امرارمعاش می کند، شبی در کنار جاده، زنی به نام مهری (پوری بنایی) را می بیند که از دست عده ای می گریزد. مهری سوار اتومبیل علی می شود و دوستیه عمیقی بین آن دو شکل می گیرد. اما روزی مهری برای دیدن مادربزرگش وارد خانه ای می شود و باز نمی گردد. علی به دنبال او وارد خانه و با صحنه ی عجیبی روبرو می شود.

سایر اطلاعات فیلم مهرگیاه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

داستان

فیلمی به کارگردانی فریدون گله كه به گفته بسياري از منتقدان، ادعا ‏ نامه ‏ای برضد شبه مدرنيسم و اعتراض به وضعيت جامعه آن بُرهه بود. فیلم اینگونه روایت می شود. علی (علی نصیریان) زمینی موروثی دارد که به دست خاله اش غصب شده است. او که از طریق گل فروشی امرارمعاش می کند، شبی در کنار جاده، زنی به نام مهری (پوری بنایی) را می بیند که از دست عده ای می گریزد. مهری سوار اتومبیل علی می شود و دوستیه عمیقی بین آن دو شکل می گیرد. اما روزی مهری برای دیدن مادربزرگش وارد خانه ای می شود و باز نمی گردد. علی به دنبال او وارد خانه و با صحنه ی عجیبی روبرو می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مهرگیاه