ورپریده (1341)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1341/02/12
کارگردان: سیامک یاسمی

«بهرام»(ایرج قادری)برای آشنایی با «بی تا»(تهمینه) خود را به جای فرزند صاحب تجارت خانه ای بزرگ جا می زند. بی تا هم که منشی یک شرکت است خود را دختر صاحب شرکت«بابک سیم اندوز»(نصرت الله محتشم) معرفی می کند. در یک قرار بابک که به بی تا علاقه مند است می پذیرد که نقش پدر بی تا را بازی کند. اما بی تا از این ماجرا پشیمان شده و بهرام را ترک می کند. بابک که درصدد جلب علاقه ی بی تا به خود است با او به خرمشهر می رود.اما دوست بهرام با تهدید کردن آن ها زندگی همه را تغییر می دهد.

«بهرام»(ایرج قادری)برای آشنایی با «بی تا»(تهمینه) خود را به جای فرزند صاحب تجارت خانه ای بزرگ جا می زند. بی تا هم که منشی یک شرکت است خود را دختر صاحب شرکت«بابک سیم اندوز»(نصرت الله محتشم) معرفی می کند. در یک قرار بابک که به بی تا علاقه مند است می پذیرد که نقش پدر بی تا را بازی کند. اما بی تا از این ماجرا پشیمان شده و بهرام را ترک می کند. بابک که درصدد جلب علاقه ی بی تا به خود است با او به خرمشهر می رود.اما دوست بهرام با تهدید کردن آن ها زندگی همه را تغییر می دهد.

سایر اطلاعات فیلم ورپریده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

«بهرام»(ایرج قادری)برای آشنایی با «بی تا»(تهمینه) خود را به جای فرزند صاحب تجارت خانه ای بزرگ جا می زند. بی تا هم که منشی یک شرکت است خود را دختر صاحب شرکت«بابک سیم اندوز»(نصرت الله محتشم) معرفی می کند. در یک قرار بابک که به بی تا علاقه مند است می پذیرد که نقش پدر بی تا را بازی کند. اما بی تا از این ماجرا پشیمان شده و بهرام را ترک می کند. بابک که درصدد جلب علاقه ی بی تا به خود است با او به خرمشهر می رود.اما دوست بهرام با تهدید کردن آن ها زندگی همه را تغییر می دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ورپریده