کمینگاه (1366)

92 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1366/10/02
کارگردان: محمود کوشان
سوپر استارها: فرامرز قریبیان

سروان ترابی در یکی از عملیات‌های ارتش کشته می‌شود. دکتر معالج او گزارش می‌دهد که سروان ترابی با دو گلوله‌ی ژ۳ از پا در آمده است. سرگرد جلایر (فرامرز قریبیان) مامور رسیدگی به پرونده می‌شود. این در حالی‌ست که استوار سهرابی مدتی قبل مفقود شده است.

سروان ترابی در یکی از عملیات‌های ارتش کشته می‌شود. دکتر معالج او گزارش می‌دهد که سروان ترابی با دو گلوله‌ی ژ۳ از پا در آمده است. سرگرد جلایر (فرامرز قریبیان) مامور رسیدگی به پرونده می‌شود. این در حالی‌ست که استوار سهرابی مدتی قبل مفقود شده است.

سایر اطلاعات فیلم کمینگاه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

سروان ترابی در یکی از عملیات‌های ارتش کشته می‌شود. دکتر معالج او گزارش می‌دهد که سروان ترابی با دو گلوله‌ی ژ۳ از پا در آمده است. سرگرد جلایر (فرامرز قریبیان) مامور رسیدگی به پرونده می‌شود. این در حالی‌ست که استوار سهرابی مدتی قبل مفقود شده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کمینگاه