باران (1361)

، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1361/07/19
کارگردان: کیومرث پوراحمد

«تیمسار» به خاطر اعتبار از دست رفته‌اش خود مسئول پیگیری پرونده دامادش«بهرام» می‌شود. بهرام که یک مبارز سیاسی است به کمک همسرش و دوستش به محلی در کوهستان فرار می‌کنند. محل اختفای آن‌ها لو می‌رود و درگیری میان تیمسار و بهرام ادامه داستان فیلم را رقم می‌زند.

«تیمسار» به خاطر اعتبار از دست رفته‌اش خود مسئول پیگیری پرونده دامادش«بهرام» می‌شود. بهرام که یک مبارز سیاسی است به کمک همسرش و دوستش به محلی در کوهستان فرار می‌کنند. محل اختفای آن‌ها لو می‌رود و درگیری میان تیمسار و بهرام ادامه داستان فیلم را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم باران

اطلاعات تکمیلی
داستان

«تیمسار» به خاطر اعتبار از دست رفته‌اش خود مسئول پیگیری پرونده دامادش«بهرام» می‌شود. بهرام که یک مبارز سیاسی است به کمک همسرش و دوستش به محلی در کوهستان فرار می‌کنند. محل اختفای آن‌ها لو می‌رود و درگیری میان تیمسار و بهرام ادامه داستان فیلم را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل باران