از ایران یک جدایی (1393)

50 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1393/09/18

این مستند مراحل ساخت فیلم اسکاری جدایی نادر از سیمین، بازتاب آن در رسانه‌ها، مخاطبان فیلم و... را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این مستند مراحل ساخت فیلم اسکاری جدایی نادر از سیمین، بازتاب آن در رسانه‌ها، مخاطبان فیلم و... را مورد بررسی قرار می‌دهد.

جوایز مستند از ایران یک جدایی
جوایز مستند از ایران یک جدایی
جوایز مستند از ایران یک جدایی
مستند از ایران یک جدایی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم از ایران یک جدایی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

50 دقیقه

داستان

این مستند مراحل ساخت فیلم اسکاری جدایی نادر از سیمین، بازتاب آن در رسانه‌ها، مخاطبان فیلم و... را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند از ایران یک جدایی

آخرین مشارکت های کاربران