خانه‌ی دیگری (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: بهنوش صادقی

«مرجان» تنها ده روز فرصت دارد. او باید در این زمان مقدار زیادی پول برای پدرش تهیه کند. اقدامات او برای این پول زندگی‌اش را با همسرش دچار مشکل می‌کند و روبه‌رویی با این مشکلات داستان خانه‌ی دیگری را رقم می‌زند.

«مرجان» تنها ده روز فرصت دارد. او باید در این زمان مقدار زیادی پول برای پدرش تهیه کند. اقدامات او برای این پول زندگی‌اش را با همسرش دچار مشکل می‌کند و روبه‌رویی با این مشکلات داستان خانه‌ی دیگری را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم خانه‌ی دیگری

داستان

«مرجان» تنها ده روز فرصت دارد. او باید در این زمان مقدار زیادی پول برای پدرش تهیه کند. اقدامات او برای این پول زندگی‌اش را با همسرش دچار مشکل می‌کند و روبه‌رویی با این مشکلات داستان خانه‌ی دیگری را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خانه‌ی دیگری