اماما هنگامه سقوط یک درخت (1395)

تاریخ اکران: 1395/02/01
کارگردان: اسیر آلتوناایزا
جوایز اماما هنگامه سقوط یک درخت
جوایز اماما هنگامه سقوط یک درخت
جوایز اماما هنگامه سقوط یک درخت
اماما هنگامه سقوط یک درخت در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم اماما هنگامه سقوط یک درخت

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل اماما هنگامه سقوط یک درخت