سپیده‌دم (1395)

تاریخ اکران: 1395/02/03
کارگردان: لیلا پاکالنینا
جوایز سپیده‌دم
جوایز سپیده‌دم
جوایز سپیده‌دم
سپیده‌دم در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سپیده‌دم

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سپیده‌دم

آخرین مشارکت های کاربران