پسرک (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین

ارتش دستور ترک شهر را داده اما یک پسربچه برای انجام کاری ناتمام در شهر می‌ماند.

ارتش دستور ترک شهر را داده اما یک پسربچه برای انجام کاری ناتمام در شهر می‌ماند.

سایر اطلاعات فیلم پسرک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
رنگ:

رنگی

داستان

ارتش دستور ترک شهر را داده اما یک پسربچه برای انجام کاری ناتمام در شهر می‌ماند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پسرک