خاطره (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: رقیه فتحی

سایر اطلاعات فیلم خاطره

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خاطره

آخرین مشارکت های کاربران