فقط شاگرد اول (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: آزاده قچاق

سایر اطلاعات فیلم فقط شاگرد اول

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فقط شاگرد اول