مصائب شیرین (1378)

89 دقیقه ، مناسب برای +۱۸
تاریخ اکران: 1378/06/03
سوپر استارها: رضا داودنژاد

«رضا»(رضا داودنژاد) پس از فوت مادر، با مادربزرگ مادری اش به همراه پدرش زندگی می‌کند. او به دختر دایی اش «مونا»(مونا داودنژاد) علاقه‌مند می شود. مونا نیز به او ابراز علاقه می کند. آن ها به بهانه‌ی درس و بازدیدهای خانوادگی مدام همدیگر را ملاقات می کنند. این موضوع موجب نگرانی هردو خانواده می شود و تبعاتی در پی دارد.

«رضا»(رضا داودنژاد) پس از فوت مادر، با مادربزرگ مادری اش به همراه پدرش زندگی می‌کند. او به دختر دایی اش «مونا»(مونا داودنژاد) علاقه‌مند می شود. مونا نیز به او ابراز علاقه می کند. آن ها به بهانه‌ی درس و بازدیدهای خانوادگی مدام همدیگر را ملاقات می کنند. این موضوع موجب نگرانی هردو خانواده می شود و تبعاتی در پی دارد.

جوایز مصائب شیرین
جوایز مصائب شیرین
جوایز مصائب شیرین
مصائب شیرین در جشنواره های مختلف 15 بار کاندید شده و 4 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم مصائب شیرین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

«رضا»(رضا داودنژاد) پس از فوت مادر، با مادربزرگ مادری اش به همراه پدرش زندگی می‌کند. او به دختر دایی اش «مونا»(مونا داودنژاد) علاقه‌مند می شود. مونا نیز به او ابراز علاقه می کند. آن ها به بهانه‌ی درس و بازدیدهای خانوادگی مدام همدیگر را ملاقات می کنند. این موضوع موجب نگرانی هردو خانواده می شود و تبعاتی در پی دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مصائب شیرین

آخرین مشارکت های کاربران