زیمل بلوچستان (آماده اکران)

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران

زندگی وکار نوازنده وخواننده موسیقی بلوچ به نام گل محمد بلوچی که برای گذران زندگی مشغول مسافرکشی ما بین شهری در بلوچستان است. او برای تشکیل یک گروه موسیقی بلوچی در جستجوی اعضای تیم به کل بلوچستان سفر می کند...

زندگی وکار نوازنده وخواننده موسیقی بلوچ به نام گل محمد بلوچی که برای گذران زندگی مشغول مسافرکشی ما بین شهری در بلوچستان است. او برای تشکیل یک گروه موسیقی بلوچی در جستجوی اعضای تیم به کل بلوچستان سفر می کند...

جوایز مستند سینمایی زیمل بلوچستان
جوایز مستند سینمایی زیمل بلوچستان
جوایز مستند سینمایی زیمل بلوچستان
مستند سینمایی زیمل بلوچستان در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم زیمل بلوچستان

داستان

زندگی وکار نوازنده وخواننده موسیقی بلوچ به نام گل محمد بلوچی که برای گذران زندگی مشغول مسافرکشی ما بین شهری در بلوچستان است. او برای تشکیل یک گروه موسیقی بلوچی در جستجوی اعضای تیم به کل بلوچستان سفر می کند...

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی زیمل بلوچستان