آقای گوزن (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: مجتبی موسوی

در یک ایستگاه مترو ویران شده که شبیه به مترو های جوامع مدرن اروپایی است. مردم در این جامعه چهره های حیوانی دارند و انسانیت را فراموش کرده اند….

در یک ایستگاه مترو ویران شده که شبیه به مترو های جوامع مدرن اروپایی است. مردم در این جامعه چهره های حیوانی دارند و انسانیت را فراموش کرده اند….

جوایز انیمیشن کوتاه آقای گوزن
جوایز انیمیشن کوتاه آقای گوزن
جوایز انیمیشن کوتاه آقای گوزن
انیمیشن کوتاه آقای گوزن در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم آقای گوزن

اطلاعات تکمیلی
داستان

در یک ایستگاه مترو ویران شده که شبیه به مترو های جوامع مدرن اروپایی است. مردم در این جامعه چهره های حیوانی دارند و انسانیت را فراموش کرده اند….

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل انیمیشن کوتاه آقای گوزن

آخرین مشارکت های کاربران