راهی عاشق (اکران نشده)

  • فیلم تلویزیونی
، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: اکبر منصور فلاح

سایر اطلاعات فیلم راهی عاشق

حاشیه ها
  • نام قبلی این تله فیلم جاده‌های خاکستری نام داشت

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم تلویزیونی راهی عاشق

آخرین مشارکت های کاربران