سینما سینماست (1376)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/09/25

یک کارگردان سینما«رضا کیانیان» پس از جست و جوی فراوان «ماندانا» (مریم مقدم) را برای بازی در فیلم جدیدش انتخاب می کند. خانواده ی ماندانا به شدت مخالفت می کنند اما نامزد دختر«ایمان» (کورش تهامی) که دانشجوی سینماست ماندانا را تشویق به این کار می کند. ماندانا که شیفته ی بازیگری و سینماست پنهان از چشم خانواده و نامزدش، با کارگردان در ارتباط است و به کلاس های بازیگری می رود اما در این میان به کارگردان دل می بندد که باعث می شود آبروی خودش و کارگردان به خطربیافتد.

یک کارگردان سینما«رضا کیانیان» پس از جست و جوی فراوان «ماندانا» (مریم مقدم) را برای بازی در فیلم جدیدش انتخاب می کند. خانواده ی ماندانا به شدت مخالفت می کنند اما نامزد دختر«ایمان» (کورش تهامی) که دانشجوی سینماست ماندانا را تشویق به این کار می کند. ماندانا که شیفته ی بازیگری و سینماست پنهان از چشم خانواده و نامزدش، با کارگردان در ارتباط است و به کلاس های بازیگری می رود اما در این میان به کارگردان دل می بندد که باعث می شود آبروی خودش و کارگردان به خطربیافتد.

سایر اطلاعات فیلم سینما سینماست

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

یک کارگردان سینما«رضا کیانیان» پس از جست و جوی فراوان «ماندانا» (مریم مقدم) را برای بازی در فیلم جدیدش انتخاب می کند. خانواده ی ماندانا به شدت مخالفت می کنند اما نامزد دختر«ایمان» (کورش تهامی) که دانشجوی سینماست ماندانا را تشویق به این کار می کند. ماندانا که شیفته ی بازیگری و سینماست پنهان از چشم خانواده و نامزدش، با کارگردان در ارتباط است و به کلاس های بازیگری می رود اما در این میان به کارگردان دل می بندد که باعث می شود آبروی خودش و کارگردان به خطربیافتد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سینما سینماست

آخرین مشارکت های کاربران