پرواز ماهی ها (آماده اکران)

Flying fishes

  • فیلم کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: محمد توریوریان

معلم جدید روستا متوجه می شود که یکی از شاگردان او که تنها دختر کلاس است حرف نمی‌زند و جای سوختگی به وسیله سیگار روی دست او دیده می شود.

معلم جدید روستا متوجه می شود که یکی از شاگردان او که تنها دختر کلاس است حرف نمی‌زند و جای سوختگی به وسیله سیگار روی دست او دیده می شود.

سایر اطلاعات فیلم پرواز ماهی ها

داستان

معلم جدید روستا متوجه می شود که یکی از شاگردان او که تنها دختر کلاس است حرف نمی‌زند و جای سوختگی به وسیله سیگار روی دست او دیده می شود.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم کوتاه پرواز ماهی ها | Flying fishes