بیوگرافی کامل شیوا ابراهیمی

متولد: 29 بهمن 1355

متن کامل بیوگرافی شیوا ابراهیمی

«شیوا ابراهیمی» در آثاری همچون «سه ماهی»، «خون خدا»، «روز ایپریت»، «برادر جان»، «خانواده دکتر ماهان»، «مینو»، «پرده‌نشین»، «سرخ به رنگ عقیق»، «گنجشکک اشی‌مشی»، «می‌زاک(بچه من)»، «خواب لیلا»، «شیرین»، «سه زن»، «نسل جادویی»، «شام آخر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شیوا ابراهیمی

«شیوا ابراهیمی» در آثاری همچون «سه ماهی»، «خون خدا»، «روز ایپریت»، «برادر جان»، «خانواده دکتر ماهان»، «مینو»، «پرده‌نشین»، «سرخ به رنگ عقیق»، «گنجشکک اشی‌مشی»، «می‌زاک(بچه من)»، «خواب لیلا»، «شیرین»، «سه زن»، «نسل جادویی»، «شام آخر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شیوا ابراهیمی

آخرین مشارکت های کاربران