بیوگرافی کامل احمدرضا سلیمانی

متن کامل بیوگرافی احمدرضا سلیمانی

«احمدرضا سلیمانی» در آثاری همچون «کاغذ خروس نشان»، «خوابم می‌آد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمدرضا سلیمانی

«احمدرضا سلیمانی» در آثاری همچون «کاغذ خروس نشان»، «خوابم می‌آد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
5.1
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمدرضا سلیمانی

آخرین مشارکت های کاربران