بیوگرافی کامل مهدی مقصودی

متن کامل بیوگرافی مهدی مقصودی

«مهدی مقصودی» در آثاری همچون «رفیق بد»، «به رنگ ارغوان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی مقصودی

«مهدی مقصودی» در آثاری همچون «رفیق بد»، «به رنگ ارغوان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1386
7.6
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی مقصودی