بیوگرافی کامل حمیدرضا جوکار

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا جوکار

«حمیدرضا جوکار» در آثاری همچون «لطفا مزاحم نشوید»، «تردید»، «ستارگان خاک»، «زندگی با چشمان بسته» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا جوکار

«حمیدرضا جوکار» در آثاری همچون «لطفا مزاحم نشوید»، «تردید»، «ستارگان خاک»، «زندگی با چشمان بسته» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
6.8
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1388
6.8
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیدرضا جوکار

آخرین مشارکت های کاربران