بیوگرافی کامل رضا نوری

متن کامل بیوگرافی رضا نوری

«رضا نوری» در آثاری همچون «23 نفر»، «چ»، «روشن، خاموش، روشن»، «بهارستان، خانه ملت» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار اول کارگردان»، «نویسنده گفتار متن»، «گروه کارگردانی»، «دستیار بازیگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا نوری

«رضا نوری» در آثاری همچون «23 نفر»، «چ»، «روشن، خاموش، روشن»، «بهارستان، خانه ملت» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار اول کارگردان»، «نویسنده گفتار متن»، «گروه کارگردانی»، «دستیار بازیگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
7.0
1391
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا نوری

آخرین مشارکت های کاربران