بیوگرافی کامل سینا سعیدیان

متن کامل بیوگرافی سینا سعیدیان

«سینا سعیدیان» در آثاری همچون «صدای پای باران»، «حبیب آقا»، «حال خوب»، «بچه‌های نسبتا بد»، «گورکن»، «اینجا کسی نمی‌میرد»، «بنفشه آفریقایی»، «شنل» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سینا سعیدیان

«سینا سعیدیان» در آثاری همچون «صدای پای باران»، «حبیب آقا»، «حال خوب»، «بچه‌های نسبتا بد»، «گورکن»، «اینجا کسی نمی‌میرد»، «بنفشه آفریقایی»، «شنل» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1393
0.0
1392
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1398
6.5
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.4
1396
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
6.5
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سینا سعیدیان

آخرین مشارکت های کاربران