بیوگرافی کامل محمدصادق یزدانی

متن کامل بیوگرافی محمدصادق یزدانی

«محمدصادق یزدانی» در آثاری همچون «شاه ماهی»، «یک کامیون غروب»، «فیلادلفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدصادق یزدانی

«محمدصادق یزدانی» در آثاری همچون «شاه ماهی»، «یک کامیون غروب»، «فیلادلفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1398
7.0
1395
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدصادق یزدانی

آخرین مشارکت های کاربران