بیوگرافی کامل فائزه چایکار

متن کامل بیوگرافی فائزه چایکار

«فائزه چایکار» در آثاری همچون «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فائزه چایکار

«فائزه چایکار» در آثاری همچون «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فائزه چایکار

آخرین مشارکت های کاربران