بیوگرافی کامل محمد جباری

متن کامل بیوگرافی محمد جباری

«محمد جباری» در آثاری همچون «یک کامیون غروب»، «تنبل قهرمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد جباری

«محمد جباری» در آثاری همچون «یک کامیون غروب»، «تنبل قهرمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد جباری