بیوگرافی کامل احمد یاوری

متن کامل بیوگرافی احمد یاوری

«احمد یاوری» در آثاری همچون «عملیات ۷۴۷»، «خانه دختر»، «عصبانی نیستم»، «برف روی کاج‌ها»، «خانه‌ای روی آب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد یاوری

«احمد یاوری» در آثاری همچون «عملیات ۷۴۷»، «خانه دختر»، «عصبانی نیستم»، «برف روی کاج‌ها»، «خانه‌ای روی آب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد یاوری