بیوگرافی کامل سمن کمالی

متن کامل بیوگرافی سمن کمالی

«سمن کمالی» در آثاری همچون «قرنطینه»، «رفیق بد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سمن کمالی

«سمن کمالی» در آثاری همچون «قرنطینه»، «رفیق بد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
6.9
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سمن کمالی