بیوگرافی کامل عاطفه صرفه‌جو

متن کامل بیوگرافی عاطفه صرفه‌جو

«عاطفه صرفه‌جو» در آثاری همچون «نسترن‌های وحشی»، «گذر از رنج‌ها»، «خاطره گمشده»، «پرونده‌ای برای دو نفر»، «برگ و باد»، «آئینه در غبار»، «می‌زاک(بچه من)»، «در چشم باد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عاطفه صرفه‌جو

«عاطفه صرفه‌جو» در آثاری همچون «نسترن‌های وحشی»، «گذر از رنج‌ها»، «خاطره گمشده»، «پرونده‌ای برای دو نفر»، «برگ و باد»، «آئینه در غبار»، «می‌زاک(بچه من)»، «در چشم باد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عاطفه صرفه‌جو

آخرین مشارکت های کاربران