بیوگرافی کامل پرستو قاسمی

متن کامل بیوگرافی پرستو قاسمی

«پرستو قاسمی» در آثاری همچون «ازدواج در وقت اضافه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرستو قاسمی

«پرستو قاسمی» در آثاری همچون «ازدواج در وقت اضافه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرستو قاسمی

آخرین مشارکت های کاربران