بیوگرافی کامل مجتبی اسدی‌پور

متن کامل بیوگرافی مجتبی اسدی‌پور

«مجتبی اسدی‌پور» در آثاری همچون «روشن، خاموش، روشن»، «دبستان شوک»، «راه و بیراه»، «زبرجد»، «دره شیرهای سنگی»، «بی عمر زنده‌ام»، «فیلادلفی»، «ضد ضرب»، «آن مرد آمد»، «زخم زیتون»، «عشق شیشه‌ای»، «گلوگاه شیطان»، «لواسان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «دستیار اول کارگردان»، «منشی صحنه»، «برنامه‌ریز»، «گروه کارگردانی»، «مشاور پروژه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجتبی اسدی‌پور

«مجتبی اسدی‌پور» در آثاری همچون «روشن، خاموش، روشن»، «دبستان شوک»، «راه و بیراه»، «زبرجد»، «دره شیرهای سنگی»، «بی عمر زنده‌ام»، «فیلادلفی»، «ضد ضرب»، «آن مرد آمد»، «زخم زیتون»، «عشق شیشه‌ای»، «گلوگاه شیطان»، «لواسان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «دستیار اول کارگردان»، «منشی صحنه»، «برنامه‌ریز»، «گروه کارگردانی»، «مشاور پروژه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
0.0
1392
0.0
1391
0.0
1389
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1397
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجتبی اسدی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران