بیوگرافی کامل رامتین خداپناهی

در: ایران ، گلستان ، گرگان

متن کامل بیوگرافی رامتین خداپناهی

«رامتین خداپناهی» در آثاری همچون «بانوی عمارت»، «کروکودیل»، «گسل»، «زیباشهر»، «پریا»، «تیغ و ترنج»، «فلس سیاه»، «محرمانه تهران»، «راه بهشت»، «دوازده صندلی»، «دیدار در سپیده‌دم»، «خاک و آتش»، «قند تلخ»، «دوشیزه باران»، «یک وجب خاک»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «کوچولوی خوش‌شانس»، «مزرعه پدری»، «صبحانه برای دو نفر»، «فقط به خاطر تو»، «معصومیت از دست رفته»، «ارتفاع پست»، «مریم مقدس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رامتین خداپناهی

«رامتین خداپناهی» در آثاری همچون «بانوی عمارت»، «کروکودیل»، «گسل»، «زیباشهر»، «پریا»، «تیغ و ترنج»، «فلس سیاه»، «محرمانه تهران»، «راه بهشت»، «دوازده صندلی»، «دیدار در سپیده‌دم»، «خاک و آتش»، «قند تلخ»، «دوشیزه باران»، «یک وجب خاک»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «کوچولوی خوش‌شانس»، «مزرعه پدری»، «صبحانه برای دو نفر»، «فقط به خاطر تو»، «معصومیت از دست رفته»، «ارتفاع پست»، «مریم مقدس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رامتین خداپناهی

آخرین مشارکت های کاربران