بیوگرافی کامل منوچهر علی‌پور

متن کامل بیوگرافی منوچهر علی‌پور

«منوچهر علی‌پور» در آثاری همچون «تنها در تهران»، «لژیونر»، «جاودانگی»، «ماجرای یک شب بارانی»، «سیگنال وارونه»، «سوگند»، «نامزد آمریکایی من»، «پاپیتال»، «جوان ایرانی»، «از صمیم قلب»، «حماسه قهرمانان»، «بانی چاو»، «روزهای خوب زندگی»، «مروارید سیاه»، «باغ سید»، «جنگلبان»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «ستاره دنباله‌دار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر علی‌پور

«منوچهر علی‌پور» در آثاری همچون «تنها در تهران»، «لژیونر»، «جاودانگی»، «ماجرای یک شب بارانی»، «سیگنال وارونه»، «سوگند»، «نامزد آمریکایی من»، «پاپیتال»، «جوان ایرانی»، «از صمیم قلب»، «حماسه قهرمانان»، «بانی چاو»، «روزهای خوب زندگی»، «مروارید سیاه»، «باغ سید»، «جنگلبان»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «ستاره دنباله‌دار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر علی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران