بیوگرافی کامل عبدالرضا خسرومنش

متن کامل بیوگرافی عبدالرضا خسرومنش

«عبدالرضا خسرومنش» در آثاری همچون «در انتظار معجزه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالرضا خسرومنش

«عبدالرضا خسرومنش» در آثاری همچون «در انتظار معجزه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالرضا خسرومنش

آخرین مشارکت های کاربران