بیوگرافی کامل میشل بئاتریکس

متن کامل بیوگرافی میشل بئاتریکس

«میشل بئاتریکس» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میشل بئاتریکس

«میشل بئاتریکس» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میشل بئاتریکس

آخرین مشارکت های کاربران