بیوگرافی کامل میسا مولوی

متن کامل بیوگرافی میسا مولوی

«میسا مولوی» در آثاری همچون «افسانه شکارچیان گرگ»، «مهمونی کامی»، «زندگی در شهر بزرگ»، «جنایت و مکافات»، «آمین خواهیم گفت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میسا مولوی

«میسا مولوی» در آثاری همچون «افسانه شکارچیان گرگ»، «مهمونی کامی»، «زندگی در شهر بزرگ»، «جنایت و مکافات»، «آمین خواهیم گفت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میسا مولوی