بیوگرافی کامل بهرام امینی

متن کامل بیوگرافی بهرام امینی

«بهرام امینی» در آثاری همچون «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرام امینی

«بهرام امینی» در آثاری همچون «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرام امینی

آخرین مشارکت های کاربران