بیوگرافی کامل کیانا ملک‌نیا

متن کامل بیوگرافی کیانا ملک‌نیا

«کیانا ملک‌نیا» در آثاری همچون «خوابم می‌آد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کیانا ملک‌نیا

«کیانا ملک‌نیا» در آثاری همچون «خوابم می‌آد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.1
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کیانا ملک‌نیا

آخرین مشارکت های کاربران