بیوگرافی کامل کریم قربانی

متن کامل بیوگرافی کریم قربانی

«کریم قربانی» در آثاری همچون «عاریه»، «زوج یا فرد»، «کوبار»، «لحظه گرگ و میش»، «زیباشهر»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «چاقی»، «خروس»، «نقطه سر خط»، «مرگ کسب و کار من است»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «تردید»، «بی‌پولی»، «زخم شانه حوا»، «مجسمه»، «خفه‌گی»، «عاشقانه»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر»، «نوازنده ویولن سل»، «نوازنده ویلن سل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کریم قربانی

«کریم قربانی» در آثاری همچون «عاریه»، «زوج یا فرد»، «کوبار»، «لحظه گرگ و میش»، «زیباشهر»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «چاقی»، «خروس»، «نقطه سر خط»، «مرگ کسب و کار من است»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «تردید»، «بی‌پولی»، «زخم شانه حوا»، «مجسمه»، «خفه‌گی»، «عاشقانه»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر»، «نوازنده ویولن سل»، «نوازنده ویلن سل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1395
6.9
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کریم قربانی

آخرین مشارکت های کاربران