بیوگرافی کامل دانیال جورابچی

متن کامل بیوگرافی دانیال جورابچی

«دانیال جورابچی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)» به عنوان «بازیگر»، «نوازنده ویولن آلتو»، «گروه اجرای موسیقی زنده در صحنه(نوازنده ویولن)» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی دانیال جورابچی

«دانیال جورابچی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)» به عنوان «بازیگر»، «نوازنده ویولن آلتو»، «گروه اجرای موسیقی زنده در صحنه(نوازنده ویولن)» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های دانیال جورابچی

آخرین مشارکت های کاربران