بیوگرافی کامل علی کاکایی

متن کامل بیوگرافی علی کاکایی

«علی کاکایی» در آثاری همچون «همسایه حرم»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی کاکایی

«علی کاکایی» در آثاری همچون «همسایه حرم»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1390
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی کاکایی