بیوگرافی کامل مصطفی راد

متن کامل بیوگرافی مصطفی راد

«مصطفی راد» در آثاری همچون «زیر نظر»، «موج و صخره»، «یک مرد , یک شهر / توطئه»، «سوغات فرنگ»، «شکوه بازگشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مصطفی راد

«مصطفی راد» در آثاری همچون «زیر نظر»، «موج و صخره»، «یک مرد , یک شهر / توطئه»، «سوغات فرنگ»، «شکوه بازگشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مصطفی راد