بیوگرافی کامل امین خسروی

متن کامل بیوگرافی امین خسروی

«امین خسروی» در آثاری همچون «خوابم می‌آد»، «عکاسخانه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امین خسروی

«امین خسروی» در آثاری همچون «خوابم می‌آد»، «عکاسخانه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.1
1390
0.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امین خسروی