بیوگرافی کامل پروانه صادقی

متن کامل بیوگرافی پروانه صادقی

«پروانه صادقی» در آثاری همچون «از ما بهترون»، «صحنه جرم ورود ممنوع»، «آرامش در میان مردگان»، «کودک شاعر» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروانه صادقی

«پروانه صادقی» در آثاری همچون «از ما بهترون»، «صحنه جرم ورود ممنوع»، «آرامش در میان مردگان»، «کودک شاعر» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1384
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروانه صادقی

آخرین مشارکت های کاربران