بیوگرافی کامل امیر مهدی‌کیا

متن کامل بیوگرافی امیر مهدی‌کیا

«امیر مهدی‌کیا» در آثاری همچون «عمق میدان»، «معمای شاه»، «همه چیز آنجاست»، «آدمکش»، «شرط اول»، «پریدخت»، «مهمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر مهدی‌کیا

«امیر مهدی‌کیا» در آثاری همچون «عمق میدان»، «معمای شاه»، «همه چیز آنجاست»، «آدمکش»، «شرط اول»، «پریدخت»، «مهمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر مهدی‌کیا

آخرین مشارکت های کاربران